Badania i rozwój

Projekt „besmart.energy - platforma do zarządzania klastrami energetycznymi”- system do autonomizacji użytkowników w zakresie produkcji i pozyskiwania energii elektrycznej

Atende Software realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. besmart.energy - platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Opis projektu

Celem Projektu jest budowa systemu besmart.energy będącego zestawem innowacyjnych środków technicznych, którego wykorzystanie pozwoli na autonomizację użytkowników w zakresie produkcji i pozyskiwania energii elektrycznej. Zastosowanie besmart.energy doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności na polskim rynku energetycznym. W ramach Projektu zostanie wdrożone kompleksowe rozwiązanie dla klastrów energetycznych umożliwiające zarządzanie: efektywnym wykorzystaniem własnych źródeł energii, w tym źródeł odnawialnych, efektywnym wykorzystaniem energii elektrycznej (popytem), prognozowaniem zużycia i produkcji energii elektrycznej dla potrzeb optymalizacji zakupów energii, rozproszonymi magazynami energii oraz pracą sieci energetycznej. Podczas Projektu zostaną zrealizowane prace badawczo rozwojowe dotyczące urządzeń pomiarowych energii elektrycznej, składowania i przetwarzania dużych zbiorów danych, tzw. Big Data, modelowania zjawisk pogodowych wpływających na produkcję energii przez OZE. W oprogramowaniu zostaną zaimplementowane algorytmy sztucznej inteligencji, które będą wykorzystywane do wsparcia procesów analizy i wnioskowania z danych.

Kalendarium projektu
2017-01-07 rozpoczęcie projektu
2017-09-01 rozpoczęcie projektowania dedykowanego licznika
2017-12-31 opracowanie sufs do przechowywania danych
2018-01-01 rozpoczęcie rozwijania platformy
2018-12-31 opracowanie algorytmów i modeli
Projekt UPGRID

Atende Software realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. "Real proven solutions to enable active demand and distributed generation flexible integration, through a fully controllable LOW Voltage and medium voltage distribution grid". Projekt UPGRID jest realizowany w ramach Programu Badawczo-Rozwojowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, w ramach grantu nr 646.531.Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie ttp://upgrid.eu/h

Cel projektu

Celem projektu jest zweryfikowanie wybranych technologii w zakresie poprawy niezawodności i optymalizacji pracy sieci SN i nN, wraz z rozwiązaniami wspomagającymi przyłączanie generacji rozproszonej, na wybranym obszarze demonstracyjnym sieci miejskiej w Gdyni. Przeanalizowane zostaną rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie siecią SN i nN w oparciu o zintegrowane dane pozyskiwane z systemów informatycznych ENERGA-OPERATOR SA, a w szczególności systemu DMS, który w ramach projektu zostanie wytworzony przez Atende Software sp z o.o. na bazie istniejącego rozwiązania AMI.

Kalendarium projektu
2015-01-01 rozpoczęcie projektu
2015-06-06 analiza wymagań dla infrastruktury i systemu informatycznego
2016-03-31 zakończenie fazy projektowania systemu
2017-09-30 implementacja, testy i optymalizacja systemu
2017-12-31 wnioski końcowe

Projekt DEMONSTRATOR+

Atende Software realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. „Środowisko programistyczne do tworzenia układów pomiarowych dla Smart Grid ” w ramach przedsięwzięcia pilotażowego „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+” dofinansowany z funduszy Innowacyjna Gospodarka. Przyznanie dofinansowania oraz nadzór nad projektem sprawuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Opis projektu

Głównym celem innowacyjnego projektu jest stworzenie inteligentnego licznika energii elektrycznej na bazie uniwersalnej platformy mikroprocesorowej. Elementem wyróżniającym projekt jest warstwa komunikacyjna w liczniku, która zostanie zrealizowana na drodze czysto programowej, co pozwoli na zmianę protokołów komunikacyjnych bez modyfikacji sprzętowej. Celem projektu jest stworzenie prototypu i sprzedaż licencji umożliwiających produkcję urządzenia. Potwierdzeniem przyjętych założeń projektowych oraz prawidłowości konstrukcji będzie uzyskanie certyfikatu CE wydanego przez laboratorium notyfikowane na zgodność z dyrektywą 2004/22/EU (tzw. „dyrektywa licznikowa”)

Kalendarium projektu
2013-07-01 rozpoczęcie projektu
2013-12-31 opracowanie modelu software’owego i sprzętowego
2014-01-01 rozpoczęcie fazy projektu oprogramowania
2014-08-19 rozpoczęcie fazy sprzętowej projektu
2015-01-01 rozpoczęcie fazy finalizacji produktu

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić.